ZnaniPolacy.pl
  ranking oceniaj opinie dodaj newsletter  

 
 
 
  Czy wiesz, 縠 ... ?  

  Kogo szukasz ?


W serwisie Znani Polacy znajdziesz wiele interesuj筩ych opinii napisanych przez internat體, oto tematy niekt髍ych z nich: moje obserwacje, Gratulacje, Pan Prezes.
 


 
     

  Sylwetka osoby
         
Joanna Osi駍ka   Joanna Osi駍ka

dziennikarka

宺ednia ocena: +7.31

Osoba by砤 oceniana: 26 razy

Zajmuje 9 miejsce w rankingu
(na 694 ocenianych os骲)

w serwisie od: 09.01.2009

 
 

Joanna Osi駍ka - ur. 1968, dziennikarka szczeci駍kiego oddzia硊 TVP. Prezenterka programu informacyjnego TVP Szczecin "Kronika", cyklu 创Go滄 Tr骿ki创 oraz 创Go滄 Dnia创, od marca 2002 od listopada 2006 wyst阷owa砤 w Kurierze TVP 3 i w Kurierze Biznes. Obecnie prowadzi Serwis ekonomiczny Biznes TVP.Info.
Niegdy prowadzi砤 weekendowy program TVP3 Szczecin - 创Tr骿ka Domowa创 oraz na og髄nopolskiej antenie 创Telekurier noc勾. Cz阺to przeprowadza砤 relacje z imprez WO孭, odbywaj筩ych si w wojew骴ztwie zachodniopomorskim. Autorka cyklu programow 创Tajemnice lasu创. Jest cz阺to moderatorem i prowadz筩ym ro縩ego rodzaju debat.

Laureatka nagrody im. Adama Loreta w konkursie og砤szanym przez Dyrektora Generalnego Las體 Pa駍twowych. Laureatka Nagrody "Rok My渓iwca" w kategorii media, przyznawanej przez Polski Zwi箊ek wiecki.

Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Szczeci駍kim. Uko馽zy砤 tak縠 studia podyplomowe w zakresie psychologii w zarz筪zaniu na US, przygotowywania projekt體 unijnych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz ostatnio w kierunku bankowo渃i centralnej i polityki pieni昕nej organizowane przez Narodowy Bank Polski.

Kwalifikowany 縠glarz i motorowodniak. Kocha las i wod...

Wychowuje syna Aleksandra.

Zagra砤 spikerk w "M硂dych Wilkach 1/2"

 
Zaproponuj lepszy opis/zdj阠ie
 
  Opinie  
   

Przeczytaj opinie o tej osobie:

Dodaj swoj opini

 

 
 
  Ocena

Wystaw ocen osobie:  

  1. Aby wystawi ocen tej osobie wy渓ij SMS o tre渃i AP.GZE8 pod numer 71068. Koszt SMS wynosi 1,23 PLN brutto.
    Us硊g SMS obs硊guje Dotpay. Us硊ga SMS dost阷na jest w sieci Era, Plus Gsm, Orange i Play. [Regulamin us硊gi]. [Formularz reklamacyjny]. Kontakt z w砤渃icielem serwisu: znanipolacy@znanipolacy.pl
  2. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem, kt髍y nale縴 przepisa w poni縮ze pole i nast阷nie wybra ocen (od -10 do 10) kt髍 chcesz wystawi:

Oce osob kieruj筩 si nast阷uj筩ymi kryteriami:
 0  - osoba jest mi nieznana lub jej dzia砤lno滄 jest dla mnie ca砶owicie oboj阾na
 +  - im wi阫sza warto滄 dodatnia tym bardziej uwa縜sz, 縠 jest to cz硂wiek zas硊縪ny, godny na渓adowania, prezentuj筩y cechy  kt髍e s dla Ciebie wzorem
 -  - im ocena bardziej ujemna tym bardziej uwa縜sz, 縠 osoba nie reprezentuje sob nic interesuj筩ego, a jej dzia砤lno滄 i zachowanie zas硊guj na napi阾nowanie

 
 
 

Copyright © ZnaniPolacy.pl 2007. Wszelkie prawa zastrze¿one. Informacje o serwisie. W serwisie prezentowani s znani, s砤wni i wielcy Polacy: arty渃i, aktorki, aktorzy, pisarze, sportowcy i politycy. Dost阷na jest ich pe硁a biografia / 縴ciorys. My Polacy.